vineri, 5 august 2011

Cartea Căsătoriei

Am descoperit acum câțiva ani printr-un pod cu vechituri o carte. Se numește Cartea Căsătoriei scrisă în 1940 de Dr. Constantin Colonaș, apărută la Editura Cartea Românească din București. Exemplarul găsit de mine este ediția a 3-a din 1945. Viziunea autorului asupra căsătoriei este foarte interesantă. Poate e viziunea unei întregi societăți patriarhale la momentul respectiv. Vă las pe voi să vedeți în ce fel am evoluat sau dacă...şi mai ales Ce am învăţat de la părinţi.


Cartea mea nu este un tratat. Ea reprezintă o lucrare modestă, lipsită de greutate savantă, în care, într-o formă accesibilă tuturor, într-un stil literar, narativ, prietenesc, uneori glumeț chiar, m-am străduit să aduc toate chestiunile în legătură cu căsătoria. [...]cu atât mai mulțumit aș fi să fi isbutit acest lucru, cu cât îmi dau seama, și cu toții trebuie să recunoaștem, că în vremurile acestea de progres și de înaintată civilizație, dăinuiește încă o totală necunoaștere, sau ceia ce e încă și mai rău uneori, o greșită cunoaștere a celor mai multe din chestiunile cari stau la baza căsătoriei. În adevăr, puține mai sunt fetele cari să nu știe azi că noaptea nunții înseamnă jertfirea virginității lor pe rugul posesiunii; puțini mai sunt băieții pentru cari dărnicia miresii lor să însemne o mulțumire nouă. Aceasta nu e însă totul. Noțiunea vagă despre posesiune pe care fata a primit-o pe sub ascuns de la vreo prietenă căsătorită, ca și ucenicia de mascul pe care băiatul și-a făcut-o prin casele de toleranță, nu sunt suficiente, nici trainice elemente de temelie pe cari să se poată clădi o căsnicie fericită. Căsătoria cere mult mai mult. Din clipa în care tinerii logodnici se cunosc și se plac, până dincolo departe, în amurgul vieții, când înconjurați de copii și nepoți își privesc cu mulțumire rodnicia, soții au de străbătut lungi și anevoioase căi, pe cari numai înțelepciunea lor îi va putea ajuta să răsbată.
[...] În chipul acesta lucrarea de față e adresată deopotrivă acelora pentru cari căsătoria e o năzuință, cât și acelora pentru cari e fapta împlinită. De la logodnicul timid și șovăelnic și până la șeful de familie călit și experimentat, fiecare va putea afla în filele acestei cărți, un prilej de noui cunoștinți, un îndemn, un sfat, un făgaș de îndreptare, și chiar dacă toate acestea se vor părea de prisos venerabilului șef de familie ajuns în culmea luminoasă a căsniciei, el va putea ceti totuși cu plăcere aceste pilde și învățăminte, în care pe lângă farmecul amintirii, va afla o verificare și un măgulitor bilanț al propriilor lui înfăptuiri.

Mai 1940Cartea Căsătoriei, Dr. Constantin Colonaș, Editura Cartea Românească, Bucureşti)