marți, 16 august 2011

Inferioritatea fizică şi psihică a femeii faţă de bărbat?

 Revin cu un nou extras din Cartea Căsătoriei despre care am mai vorbit aici. Aştept impresii :)Din punct de vedere al alcătuirii sale fizice, femeia se găseşte într-o inferioritate netă faţă de bărbat. Alăturând un bărbat normal cu o femeie normală, vom observa cum acesta o întrece cu cel puţin un lat de mână. 
Toate organele, toate ţesuturile acesteia sunt mai puţin viguroase, mai puţin trainice decât ale bărbatului. [...] Craniul ei e mai mic şi deci şi conţinutul acestuia. S-a observat că dacă bărbatul prezintă desvoltarea lobilor anteriori frontali, - centrii funcţiunilor psihice superioare şi organul operaţiilor intelectuale, - femeia în schimb prezintă o desvoltare a lobilor occipitali - dinspre ceafă - cari reprezintă localizarea centrilor emoţiilor şi sensibilităţii.
Creerul bărbătesc posedă deci mai multă capacitate intelectuală, cel femeesc mai multă sensibilitate psihică. Femeia prin natura ei e mai nervoasă, mai capricioasă, mai romantică, mai idealistă, mai puţin înclinată spre profesiuni. Are mai multă capacitate de disociere, cu alte cuvinte e aptă de a observa dintr-o singură ochire amănunte cari ar scăpa unui bărbat.
Simţurile femeii sunt mai slabe ca ale bărbatului.
Să luăm de pildă simţul mirosului: s-a observat că unele femei se parfumează atât de mult, încât trecând, lasă în urma lor un îmbătător miros.  [...] ele având simţul mirosului mai slab, nu îşi dau seama de această exagerare, socotind că sunt discret parfumate...
Cât despre simţul gustului, acesta e de asemeni inferior celui al bărbatului. O femeie oricât de gurmandă, nu va putea savura cu subtilitate o friptura delicioasă sau un vin bun... 
În ceia ce priveşte durerea, însă, se pare că e mai uşor de suportat de femeie.
Cu toată inferioritatea ei fizică şi psihică faţă de bărbat, femeia se poate mîndri totuşi cu o calitate care îi dă superioritate infinită asupra bărbatului.
E vorba de marea ei însuşire de a da viaţă, însuşire care înalţă pe femeie la cea mai ameţitoare treaptă a demnităţii omeneşti. 
[...] adevărata menire a femeii, începe de la vagin încolo...

Cartea Căsătoriei, Dr. Constantin Colonaş, Editura Cartea Românească, Bucureşti