sâmbătă, 19 noiembrie 2011

Nevoi care se înfrânează greu - Cartea Căsătoriei 3

 Astăzi, un nou fragment din Cartea Căsătoriei despre care am mai vorbit aici şi aici.

Atât la băiat cât şi la fată, epoca pubertăţii se însoţeşte de o nelinişte sexuală care ia uneori caracterul unei adevărate afecţiuni psihice.

Fata, prin temperamentul ei, prin rolul pasiv pe care îl joacă  în viaţa sexuală, păstrează mai multă rezervă, mai multă pudoare în această privinţă. Ea isbuteşte şă îşi înfrăneze instinctele mult mai uşor decît băiatul, la care epoca pubertăţii ia uneori caracterul unei adevărate crize psihologice. Fata pune mai multă cumpătare atât în discuţiunile cât şi în manifestările ei erotice. Ea ştie să-şi înăbuşe nevoia, canalizând-o în alte direcţiuni. Aşa de pildă, departe de a se gândi la bărbatul pe care ştie că nu îl va cunoaşte decât în patul nupţial, ea îşi îndreaptă simţirile erotice către idealuri pe cari nu le va ajunge niciodată. Iat-o îndrăgostită de cutare actor de cinema, de cutare tenor de operetă, de cutare erou de roman. Ea se înamorează de o figură, de o linie sveltă, de o voce superbă... Simte în acelaşi timp nevoia de a-şi găsi o prietenă pe care să o mângâie, căreia să-i facă declaraţii... pe care s-o îmbrăţişeze cu afecţiune... Aceasta constituie chiar o particularitate a fetelor. Băieţii nu se atrag între ei decât în cazurile patologice. La fete nu se întâmplă acelaş lucru, căci pe când la acestea noţiunea de dorinţă se confundă cu aceia de amor, la băieţi, aceste două noţiuni se separă distinct.

Băiatul are mai mult de îndurat de pe urma absinenţii. Iată de ce marea majoritate a autorilor, recomandă ca până la căsătorie bărbatul să fie bărbat. Bărbatul în viaţa sexuală are un rol activ şi organul său trebuie format pentru a putea corespunde menirei sale.  Castitatea băieţilor până la căsătorie, e o nesocotinţă şi o primejdie. Dorinţa de a-şi satisface nevoia devine pentru aceştia o obsesie, o preocupare capitală, care poate duce până la adevărate obsesii erotice, traducând o sdruncinare a echilibrului psihic. 
E mult mai bine ca tinerii îngrădiţi cu înţeleaptă prudenţă, să se supună legilor firii şi să transforme energia lor în luptă, de îndată ce simt că sângele clocoteşte de o dorinţă nouă.